Artur Fraj

Artur Fraj

Artur Fraj

Artur začal svoju pracovnú kariéru počas štúdia na Právnickej fakulte Univerzity v Lodži, kde pôsobil ako asistent v advokátskej kancelárii. Od roku 2012 pracuje na Letisku Lodž, najskôr ako špecialista verejného obstarávania a zmlúv, potom ako vedúci verejných zákaziek a zmluvnej sekcie a tiež ako vedúci projektov a oddelenia nákupu. Teraz zastáva pozíciu zástupcu obchodného riaditeľa Letiska Lodž. Je spolupracovníkom Centra pre Verejné obstarávanie a partnerstva medzi verejným a súkromným sektorom na Fakulte práva a administratívy na Lodžskej Univerzite. Okrem toho je profesorom postgraduálneho štúdia verejného obstarávania, kde vyučuje elektronizáciu verejného obstarávania a elektronizáciu.

Back to Top