Ama Eyo

Ama Eyo

Programová riaditeľka magisterského štúdia práva pre oblasť zákona o verejnom obstarávaní na Univerzite Bangor vo Walesu. Podieľa sa na výskume v Britsko-čínskom výskumnom centre pre zákony o verejnom obstarávaní a súčasne v Africkom oddelení pre reguláciu verejného obstarávania na Univerzite Stellenbosch v južnej Afrike.

Back to Top