Alina Niewiadomska

Alina Niewiadomska

Alina Niewiadomska

Viac ako dvadsať rokov skúseností v oblasti výberových konaní, vrátane účasti na medzinárodných školeniach týkajúcich sa nákupných postupov a štandardnej zadávacej dokumentácie Svetovej banky. Následne organizovanie medzinárodných tendrov v rámci pôžičiek poskytnutých Svetovou bankou na Projekt podpory lesníctva a Projekt pre likvidáciu následkov povodní z roku 1997. Prednášajúca v rámci projektu PHARE 2002 „Zvyšovanie znalostí o postupoch zadávania verejného obstarávania“ pod záštitou Úradu pre verejné obstarávanie. Skúsenosti týkajúce sa výkonu ustanovení poľského zákona o verejnom obstarávaní. Zavedenie systému verejného obstarávania v Štátnych lesoch, podiel na navrhovaní štandardnej zadávacej dokumentácie pre potreby Štátneho lesného hospodárstva Štátne lesy, školenie personálu. Účasť na prácach parlamentných výborov o zmenách zákona Právo verejného obstarávania.

Back to Top