Alena Vačkářová

Alena Vačkářová

Alena Vačkářová

Od roku 2002 pracuje na Odbore investícií mesta Olomouca. Právnik so skúsenosťami v riešení majetkoprávnych vzťahov u investičných akcií a s odbornou praxou v odbore zadávania verejných zákaziek, dotačnej politiky, poskytovaní verejnej podpory, PPP projektov, projektov Phare a zadávacieho konania podľa európskych smerníc.

Back to Top