Prednášajúci

Ivo Locatelli

Ivo Locatelli

Významný medzinárodný rozmer prednáškam a diskusiám na nákupnom festivale eBF už tradične dodáva účasť špecialistov z inštitúcií Európskej únie. Ivo Locatelli bude konkrétne zastupovať tím venujúci sa inováciám a elektronizácií verejného obstarávania na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre interný trh, priemysel, podniky a SME’s, kde pracuje už od roku 2012. Jeho skúsenosti sú skutočne obrovské, keďže v Európskej komisií pôsobí už od roku 1992. Zaoberal sa okrem iného i reguláciou elektronických komunikácií či problematikou e-zdravia.

Profesijný profil

Róbert Obmaščík

Róbert Obmaščík

Zasvätený pohľad do nákupných procesov veľkých spoločností ponúkne tiež Róbert Obmaščík, ktorý v priebehu svojej pestrej profesijnej kariéry prešiel radou manažérskych pozícií. Od roku 2013 pracuje v európskom nákupnom oddelení spoločnosti Pall International na pozícií „Strategic Sourcing Manager“. Predtým sa venoval napríklad medzinárodnému riadeniu verejného obstarávania v spoločnosti Lenovo, ale bol tiež riaditeľom nákupu v kopřivnickej Tatre či asistentom generálneho riaditeľa pre spoločné podniky vo východnej Európe v spoločnosti Molex.

Profesijný profil

Michal Kristiňák

Michal Kristiňák

Kde vládne chaos a chýbajú pravidlá, musí jedného dňa nastúpiť poriadok a systematickosť. Inak nie je možné sa posunúť ďalej. Svoje o tom vie Michal Kristiňák, právnik, ktorý má bohaté profesijné skúsenosti z oblasti logistiky a nákupu. V minulých rokoch stál pri rozvoji nákupných a právnych tímov energetických a gastronomických spoločností, ako je napríklad Medusa Group, kde vďaka elektronizácií a centralizácií nákupu dosiahli výrazných úspor. V súčasnosti pracuje ako „Procurement Manager“ v spoločnosti Amazon Fulfillment Slovakia.

Profesijný profil

Angus McIntosh

Angus McIntosh

Mnoho účastníkov nákupného festivalu eBF bude nepochybne zvedavých na prednášku, s ktorou do Ostravy príde Angus McIntosh. Kedysi výkonný prezident pre nákup v spoločnosti Mars Petcare v Európe či riaditeľ globálneho nákupu v nadnárodnej spoločnosti Beiersdorf, do ktorej patria známe značky typu Nivea či Labello. Ťažká váha z oblasti firemného nákupu v súčasnosti prešla do úlohy nezávislého konzultanta, ktorý pomáha firmám zlepšiť ich strategické zdroje a vyjednávacie schopnosti.

Profesijný profil

Timo Rantanen

Timo Rantanen

Ak chcete dôjsť až ku koreňom centrálneho zadávania verejných zákaziek vo Fínsku, vezmite si za sprievodcu Timo Rantanena, ktorý je v odbore naozajstným profíkom. V oblasti fínskeho i medzinárodného eProcurementu sa vyzná ako málokto. Už v roku 2005 sa stal riaditeľom vládneho zadávania verejných zákaziek v informačných a komunikačných technológiách. Svoje skúsenosti však odovzdával tiež v Chorvátsku, Gruzínsku, Grécku, Macedónsku či Turecku prostredníctvom OECD, Svetovej banky a Európskej komisie. Teraz má na starosť digitalizáciu verejného obstarávania vo fínskej vláde.

Profesijný profil

Tomáš Veit

Tomáš Veit

Dokázal rozhýbať dianie nielen v oblasti e-sourcingu v pivovarníckom gigante SAB Miller, ktorý bol do tohto roku vlastníkom Plzenského Prazdroja. Z pozície „Head of Procurement Western&Central Europe“ zodpovedá Tomáš Veit za lokálne tímy a nákupné aktivity vo vybraných európskych krajinách. Profesijne sa zameriava predovšetkým na zvyšovanie efektivity lokálnych operatívnych tímov vrátane merania ich výkonu, zavádzania jednotnej IT infraštruktúry, rozvoja e-sourcingu a taktických „spot-buy“ aktivít.

Profesijný profil

Steve Robinson

Steve Robinson

Pokiaľ sa niekto vo voľnom čase s nadšením venuje futbalovému tréningu a je zároveň nádejným surfistom a hlavným basgitaristom v heavymetalovej skupine, môže ho to predurčovať k úspechu v kolektíve i k dosahovaniu individuálnych cieľov. Takým príkladom je Steve Robinson, od roku 2005 vedúci Verejného obstarávania Rady mesta Cardiff, kde sa mu podarilo vytvoriť mnohokrát oceňovaný tím, ktorý je považovaný za nositeľa dobrej praxe v oblasti zadávania verejných zákaziek v celom Walesu.

Profesijný profil

Dean Corbisiero

Dean Corbisiero

Vášnivým cestovateľom, milovníkom dobrého jedla a vína a talentovaným, i keď trochu excentrickým brankárom, tým všetkým je Dean Corbisiero, novátorsky zameraný člen tímu Verejného obstarávania Rady mesta Cardiff. Vo verejnom sektore realizovali projekty, ktoré sú v rámci Walesu považované za priekopnícke. V inštitúcií, ktorá každoročne vydá viac ako 350 miliónov libier za nákup tovarov, služieb a prác, dokázali elektronizáciou nákupných procesov výrazne znížiť náklady, a to i v náročných službách, ako je preprava detí do školy či ubytovanie seniorov.

Profesijný profil

Ama Eyo

Ama Eyo

Pravidelnou účastníčkou a jednou z významných zahraničných prednášajúcich nákupného festivalu eBF sa v posledných rokoch stala Ama Eyo. Programová riaditeľka magisterského štúdia práva pre oblasť zákona o zadávaní verejných zákaziek na Univerzite Bangor vo Walesu. Vzhľadom k hlbokému záujmu o odbor sa však tiež venuje práci v Britsko-čínskom výskumnom centre pre zákony o zadávaní verejných zákaziek a súčasne v Africkom oddelení pre reguláciu verejného obstarávania na Univerzite Stellenbosch v Južnej Afrike.

Profesijný profil

Jan Zahálka

Jan Zahálka

Bezpečne sa s ním môžete stretnúť všade tam, kde ide o aktívnu podporu a prehlbovanie znalostí v oblasti verejného obstarávania, elektronizácie a využívania eAukcií pri hodnotení dodávateľských ponúk. Jan Zahálka je právnym expertom spoločnosti re-medical so špecializáciou na zdravotníctvo, predovšetkým na agendu úhrad a problematiku zdravotníckych prostriedkov. V rámci poskytovania poradenstva zákonodarcom navrhol a presadil „užívateľskú novelizáciu“ zákona o verejnom obstarávaní.

Profesijný profil

Zdeněk Pytlíček

Zdeněk Pytlíček

Možno trochu prekvapí, že doménou práce Zdeňka Pytlíčka, ktorý si prešiel pozíciami od nákupcu až po stratéga, sú všetky nákupné činnosti, pri ktorých sa „nenakupuje“. V spoločnosti Innogy sa momentálne zameriava na nákupnú legislatívu, procesy a systémy. Príklad? Od minulého roka prevádzkujú systém, ktorý umožňuje predkvalifikáciu dodávateľov a vo výsledku dosahovanie významných úspor pri výstavbe plynárenských sietí. Vo víťazných cenách to predstavuje až 90 miliónov eur za rok.

Profesijný profil

Daša Paláková

Daša Paláková

Riaditeľka odboru verejného obstarávania na slovenskom Ministerstve vnútra s obľubou hovorí, že ak by ste zapichli špendlík všade, kde pracoviská jej zamestnávateľa potrebujú nakupovať komodity, vznikol by ježko v tvare Slovenskej republiky. Z toho vyplýva, že odborné znalosti Dáši Palákovej musia byť poriadne husté. A naozaj, že sú. V odbore verejného obstarávania sa pohybuje od roku 2006 a okrem iného sa podieľala na úspešnom zavedení projektu Elektronického kontraktačného systému.

Profesijný profil

Miloš Olejník

Miloš Olejník

Ak má niekto za sebou viac ako dvadsať rokov praxe v nadnárodných firmách typu Ikea, innogy či Makro, môže na nákupných konferenciách hovoriť doslova o učebnicových príkladoch. Miloš Olejník, v súčasnosti na pozícii Headquarter Procurement Leader v spoločnosti HB Reavis, patrí presne do tejto kategórie skúsených profesionálov. Je veľkým propagátorom elektronických nákupov a zástancom maximálnej transparentnosti v procese výberových konaní.

Profesijný profil

Zvonimir Jukić

Zvonimir Jukić

Ako člen pracovnej skupiny, ktorá krok za krokom budovala nový systém i legislatívny rámec, sa Zvonimir Jukić podieľal na vývoji elektronického zadávania verejných zákaziek v Chorvátsku. Zo Záhrebu, kde pracuje ako vedúci právno-vzdelávacieho oddelenia v Národných novinách a je súčasne členom tímu zaoberajúceho sa rozvojom elektronického publikovania a e-tenderov, príde do Ostravy opäť po roku. Podelí sa tiež o nové skúsenosti získané vďaka praxi školiteľa.

Profesijný profil

Jaroslav Kračún

Jaroslav Kračún

Špecialista na medzinárodné obchodné právo, legislatívu a inovácie verejného obstarávania a jeho uplatňovania v Českej a Slovenskej republike privezie do Ostravy prax európskych rozmerov. Jaroslav Kračún sa totiž už od roku 2008 na generálnom riaditeľstve Európskej komisie zaoberá vnútorným trhom, priemyslom, podnikaním i malými a strednými podnikmi. Bez zaujímavosti však nie sú ani jeho teoretické znalosti, ktoré získaval napríklad na parížskej Sorbonne či na univerzite v Štrasburgu.

Profesijný profil

Peter Kraljič

Peter Kraljič

Žijúca legenda nákupu, Peter Kraljič, bude špeciálnym hosťom tohtoročného eBF. Všetci velitelia nákupných tímov sa stretli s jeho „metódou nákupného portfólia“, ktorá je skôr známa ako Kraljičova matica. Na eBF si vypočujeme výklad matice z pohľadu jej autora s odstupom tridsiatich rokov. 2 500 citácií v najprestížnejších časopisoch sú vysvetlením toho, prečo je Peter Kraljič považovaný za odborovú ikonu v svetovom meradle, ktorá sa stala základným stavebným kameňom pre celý nákup a jeho budúcnosť.

Profesijný profil

Alena Ševčíková

Alena Ševčíková

S rezervou priznáva, že s verejnými zákazkami a eAukciami žije v manželskom vzťahu. Je to skrátka svet, ktorý sa pre Alenu Ševčíkovú, vedúcu oddelenia nákupu a verejného obstarávania v Nemocnici Nové Mesto na Morave, stal veľkým koníčkom. I keď niekedy prináša radosť i horkosť zároveň, verí, že je potrebné vždy prekonávať prekážky a ísť ďalej. Napokon, ako žena, ktorá dokázala najmä na zákazkách investičného charakteru ušetriť rádovo desiatky miliónov korún, dobre vie, ako čeliť ťažkým výzvam.

Profesijný profil

Martin Zelinka

Martin Zelinka

Perfektným dôkazom, že sa na ostravskom eBF pravidelne stretávajú tí najväčší hráči tuzemského i globálneho nákupu, je účasť zástupcu spoločnosti Siemens. Za nadnárodný koncern opäť vystúpi Martin Zelinka, riaditeľ nákupu divízie Power&Gas Česká republika, ktorý je uznávaným odborníkom na centralizáciu nákupu a riadenie projektov v oblasti zavádzania nových nákupných nástrojov a procesov. V minulosti ho zásadne ovplyvnilo i pôsobenie v nákupných tímoch skupiny RWE.

Profesijný profil

Alena Vačkářová

Alena Vačkářová

Pre mestskú či obecnú samosprávu je vždy darom z nebies, ak sa môže spoľahnúť na právnika so skúsenosťou v riešení majetkovo-právnych vzťahov u investičných akcií a s praxou v odbore verejného obstarávania, dotačnej politiky, poskytovania verejnej podpory či zadávacieho konania podľa európskych smerníc. Práve taká je odborná príprava Aleny Vačkářovej, ktorá od roku 2002 pracuje v odbore investícií mesta Olomouca.

Profesijný profil

Jaroslav Lexa

Jaroslav Lexa

Nenapraviteľný optimista, ktorý verí, že na Slovensku sa dá nakupovať vtipne, zaujímavo a zároveň i hospodárne a v súlade so zákonom. So svojím tímom to Jaroslav Lexa dokázal ako riaditeľ odboru verejného obstarávania na MPSVaR SR, kde za rok ušetril viac ako 5 miliónov eur. Píše zmluvy, námietky, články, knihy a kedysi dávno i blogoval. Ako školiteľ v oblasti verejného obstarávania dokáže ľuďom vysvetliť, kde v zákone sa nachádza zdravý sedliacky rozum. Je spoluzakladateľom slovenského APUeNu.

Profesijný profil

Jaap Strating

Jaap Strating

V Česku často a radi hovoríme o tom, že vzorom v správe vecí verejných nám môže byť Holandsko. Krajina, ktorá je plná ľudí s mysľou otvorenou pre originálne nápady a inovácie. Do Ostravy nás o tom príde presvedčiť Jaap Strating, ktorý je riaditeľom nákupu mesta Eindhoven, kde sa v posledných rokoch venoval prevažne zlepšovaniu procesov okolo verejného obstarávania. Jeho prednáška tak bude pozvánkou do bašty inovácií, v ktorej sa perfektne experimentuje.

Profesijný profil

Mário Biňas

Mário Biňas

Hovorí o sebe, že je hráč, ktorý veľmi rád rozpráva. Tiež preto Mário Biňas prednáša na tému e-Procurementu, ktorému sa venuje od roku 2013, kedy spôsobil doslova revolúciu v elektronickom nákupe v spoločnosti BILLA Slovensko. Vytvoril vzor, ktorý umožnil vykonávať online aukcie a tendry pre všetky firemné oddelenia a ktorý sa presadil v celej nadnárodnej skupine. Predtým pracoval pre firmy GFK, Centire a Slovnaft, kde sa zaoberal analytikou a controllingom. V súčasnosti sa venuje budovaniu vlastnej spoločnosti, ktorá pomáha s elektronizáciou nákupu malým, stredným i veľkým podnikom.

Profesijný profil

Jan Vašek

Jan Vašek

Byť na nákupnej konferencií a vynechať vystúpenie Jana Vaška, ktorý patrí k špičkám odboru riadenia nákupu, je jednoducho hriech. Inšpirujúci, energický a v primeranom rozsahu zábavný rečník dokáže získané skúsenosti výborne odovzdávať študentom i praktikom. Jeho umenie vtiahnuť publikum do problematiky vychádza z nákupnej praxe v spoločnostiach Toyota, Inergy, Automotive Lighting a Swiss Krono. V súčasnej dobe prednáša na VŠB-TU Ostrava.

Profesijný profil

Milan Kaplan

Milan Kaplan

Marketingový špecialista, konzultant a vedúci projektu PROEBIZ, ktorý svoje skúsenosti prezentuje na konferenciách v Česku, na Slovensku a v Poľsku. V deväťdesiatych rokoch Milan Kaplan založil firmu NAR špecializujúcu sa na marketingové procesy v priemyselných podnikoch. Následne začala vyvíjať a presadzovať v praxi e-bizové technológie, ako je výber dodávateľov formou eAukcie a elektronizácie nákupných procesov. Projekt, ktorý dostal názov PROEBIZ, je v súčasnosti najrozšírenejším eAukčným prostredím a zdrojom know-how v celé strednej Európe.

Profesijný profil

Ondrej Jombík

Ondrej Jombík

Ak má elektronický nákup svojich vierozvestcov, musí mať v ich radách svoje čestné miesto tiež Ondrej Jombík, ktorý prakticky za všetkých okolností presadzuje maximálnu elektronizáciu, transparentnosť celého nákupného procesu a tvorbu kvalifikačných systémov pre dodávateľov. Ako vedúci úseku logistiky energetickej spoločnosti Západoslovenská energetika, kde pracuje od roku 1998, zastáva názor, že práve eAukcie dokázali trh z veľkej miery očistiť od metód divokého kapitalizmu 90. rokov. Vďaka svojej špecializácií je v koncerne E.ON členom „Corporate supply Chain“ a „Grid BAP“.

Profesijný profil

Mario Vecchia

Mario Vecchia

S Talianom z Milána, ktorý žije viac ako desať rokov v Prahe a ktorý sa považuje takmer za Čecha, i keď čeština je pre neho stále neprekonateľným orieškom, dorazí do Ostravy silná nákupná energia. Mario Vecchia, ktorý aktuálne pracuje pre pivovarský koncern Asahi Breweries Europe ako sourcing špecialista v rámci projektu Capex, sa totiž netají tým, že ho obzvlášť baví „preťahovanie sa“ s dodávateľmi. A jeho ďalšie koníčky? Šachy, futbal a cestoviny, samozrejme! Milovník cestovania a stretávania sa s novými ľuďmi je vždy pripravený na nové výzvy a na našom nákupnom festivale tomu nebude inak.

Profesijný profil

Václav Pelouch

Václav Pelouch

Detailné znalosti a práca v atraktívnom a náročnom prostredí. Tak by sa dala v stručnosti zhrnúť vizitka Václava Peloucha, ktorý sa dokonale orientuje v prevádzke, správe a údržbe Národného divadla, kde pracuje od roku 1998. Vystriedal rôzne pozície a v rokoch 2012 až 2013 bol poverený jeho riadením. V súčasnosti je riaditeľom technickoprevádzkovej správy, ktorá zaisťuje prípravu a realizáciu investičných akcií a verejného obstarávania. O čerstvé poznatky z praxe sa môže podeliť vďaka prebiehajúcej rekonštrukcií historickej a prevádzkovej budovy Štátnej opery, kde je za Národné divadlo vedúcim realizačného tímu.

Profesijný profil

Peter Majtán

Peter Majtán

Ako veľký zástanca moderného nákupu s dôrazom na ľudský prístup a analytické myslenie bude v Ostrave prednášať Peter Majtán, ktorého motiváciou je byť skrátka lepší. Krédo? „Push the sky away“ (Nick Cave). Absolvent bratislavskej Ekonomickej univerzity začal svoju kariéru v spoločnosti Slovnaft, kde si postupne prešiel oblasťami nákupu služieb, projektového nákupu a nákupu údržby (MRO). Momentálne pôsobí na pozícií manažéra nákupu pre slovenský, český, rakúsky a poľský trh v rámci „Flagship Slovnaft“, ktorá patrí do skupiny MOL.

Profesijný profil

Ctirad Fischer

Ctirad Fischer

Vzorový príklad odborníka s úspešnou kariérou na rade prestížnych adries. Ctirad Fischer sa vždy zaoberal predovšetkým logistikou a nákupom vrátane sprievodných služieb, ako je facility či fleet management. Na manažérskych pozíciách obsiahol prakticky všetky druhy spoločností od výrobných, ako napríklad Celestica, až po obchodné ako Makro, Rexel alebo Kooperativa. Iste však bude mať veľa čo povedať i k riadeniu nákupných procesov a zadávaniu verejných zákaziek spojených so správou a prevádzkou budov, keďže aktuálne zastáva pozíciu controlling & procurement managera v spoločnosti Centra.

Profesijný profil

Mateusz Borowiecki

Mateusz Borowiecki

O tom, že svoje o vedení nákupov, consultingu a sourcingu vedia tiež v susednom Poľsku, nepochybne presvedčí Mateusz Borowiecki. Odborník s naozaj širokým záberom, ktorý má viac ako pätnásťročné skúsenosti s medzinárodnými projektmi, a to vrátane IT projektov, ako sú zavádzanie nákupných systémov rôznych výrobcov. Pravidelne prednáša na nákupných konferenciách, publikuje o korporátnych nákupoch a pôsobí tiež ako lektor postgraduálnych štúdií na ALK vo Varšave a na VSB vo Vratislavi.

Profesijný profil

Will Beattie

Will Beattie

Will je generálnym manažérom pre kontinentálnu Európu v Chartered Institute of Procurement and Supply (alebo CIPS). Will je lídrom vyhľadávania nových trhových príležitostí a asistuje pri zakladaní nových pobočiek po celom svete. Je zodpovedný predovšetkým za spoluprácu s globálnymi, korporátnymi klientmi na návrhu a vývoji riešení, ktoré majú pomôcť organizáciám maximalizovať potenciál nákupu a dodávateľských reťazcov, vrátane rozvoja ľudí a procesov. Je vášnivým obhajcom nákupnej profesie a zameriava sa na rozvoj zručností nákupných tímov.

Profesijný profil

Kateřina Koláčková

Kateřina Koláčková

Svojmu poslaniu, ktoré spočíva v mimoriadne aktívnej podpore zmien nákupného chovania zadávateľov, ako i v zjednodušení a zrýchlení nákupných procesov, sa Kateřina Koláčková venuje 24 hodín denne a 7 dní v týždni. V oblasti elektronizácie verejného obstarávania má rozhodne čím inšpirovať. Veď od roku 2006 vo svojej spoločnosti Otidea preškolila viac ako 10 tisíc zadávateľov a úspešne realizovala tendry presahujúce hodnotu 5 miliárd korún.

Profesijný profil

Monika Weiss

Monika Weiss

Prostredie globálneho biznisu budeme môcť v Ostrave poznať i vďaka prednáške Moniky Weiss, ktorá je vedúcou oddelenia nákupu v poľskej pobočke nadnárodnej spoločnosti British American Tobacco. Pretože sa od počiatku svojej kariéry úspešne zaoberá riadením nákupu a dodávateľských reťazcov, radí sa medzi skúsené manažérky, ktoré s prehľadom zvládajú veľké transformačné projekty. Venuje sa predovšetkým transformácií nákupu a integrácií nákupných činností v 13 krajinách strednej a východnej Európy.

Profesijný profil

Dmitry Shubenko

Dmitry Shubenko

Ak budete chcieť získať čo najviac informácií o tom, ako sa tvorí nákupná organizácia od samotných základov a aké to je pracovať v turbulentnom prostredí globálnych firiem, prijmite pozvanie na prednášku, s ktorou do Ostravy príde Dmitry Shubenko. Kvalifikovaný sourcing a procurement manažér zbieral skúsenosti hneď v niekoľkých krajinách a sférach podnikania, a to vo firmách, akými sú Schneider Electric, Swedbank, Societe Generale a Sberbank Europe, kde zodpovedal za celú oblasť procurementu a nákladového manažmentu.

Profesijný profil

Jana Hybšová

Jana Hybšová

Verejné zákazky v hodnote niekoľkých miliárd korún za rok má na starosti Jana Hybšová, ktorá piatym rokom pôsobí na pozícií vedúcej odboru verejného obstarávania v pražskej Všeobecnej fakultnej nemocnici. V náročnom sektore tuzemského zdravotníctva pritom zúročuje svoje skúsenosti so všetkými typmi zadávateľov a súťaží, ktoré získala v priebehu predchádzajúcej praxe. Verejné obstarávanie je od začiatku výhradným odborom jej záujmu.

Profesijný profil

Lukáš Ureš

Lukáš Ureš

Problematika verejného obstarávania vo vzťahu k obnove a nákupu nového prístrojového vybavenia patrí medzi dôležité prevádzkové úlohy, ktoré riešia vo Fakultnej nemocnici Plzeň. Z pozície vedúceho „Obchodno-technického odboru“ ich má na starosti Lukáš Ureš, ktorý tam pracuje od roku 2011. S elektronickými aukciami sa zoznámil vďaka eAukčnému systému PROEBIZ, ktorý najskôr používal ako ekonomický námestník vo verejnom obstarávaní v režime zákona č.137/2006 a následne tiež ako vedúci „Oddelenia prípravy a realizácie verejných zákaziek“.

Profesijný profil

Artur Fraj

Artur Fraj

Mnoho aktivít, avšak všetky smerujúce k odboru verejného obstarávania, vystihuje osobnosť nášho ďalšieho rečníka, ktorým je Artur Fraj. Obchodný riaditeľ Letiska Vladislava Reymonta v poľskej Lodži je okrem iného spolupracovníkom Centra pre verejné obstarávanie a partnerstvo medzi verejnou a súkromnou sférou na Fakulte práva a administratívy na Lodžskej univerzite, kde v rámci postgraduálnych štúdií prednáša o elektronizácií verejného obstarávania. Účastník rady vedeckých konferencií pôsobil tiež ako poradca v poľskej televízií TVP.

Profesijný profil

Jan Havlík

Jan Havlík

Pre každý festival je pýchou, keď sa na ňom s radosťou objavujú stálice brandže. Jednou z takých je aj Ján Havlík, ktorý už dvadsať rokov pôsobí ako tajomník mesta Žďár nad Sázavou. A to jednoducho preto, že vo verejnej správe zastáva krédo "starať sa o blaho obce a jej majetok rovnako ako o svoj vlastný". Keďže dobre vie, že aj užitočný nástroj môže byť v nesprávnych rukách pekne nebezpečný, šíri dobrú prax v elektronizácii verejného obstarávania ako externý lektor pre "Institute for International Research GmbH". Vo voľnom čase okrem iného čulo publikuje, napríklad v časopise Moderná obec.

Profesijný profil

Jana Vrbová

Jana Vrbová

Systémové riešenia v prostredí veľkých koncernov charakterizujú pracovnú dráhu Jany Vrbovej, ktorá do sveta nákupu vstúpila v roku 2004. Od tej doby sa okrem iného podieľala na zavedení e-aukčného systému v spoločnosti Makro Cash&Carry. V posledných šiestich rokoch sa najskôr venovala práci nákupcu v pekárenskej firme Penam skupiny Agrofert, v ktorej následne prešla do divízie Centrálneho nákupu, kde okrem spoločných výberových konaní rieši i metodiku koncernového nakupovania.

Profesijný profil

Jana Dovičovičová

Jana Dovičovičová

Biznis má byť o tvrdom a férovom jednaní a korektných vzťahoch, čo svojím profesijnou pečaťou rada potvrdí Jana Dovičovičová, ktorá vedie nákupný tím v slovenskej spoločnosti Kooperativa. Po celý svoj pracovný život sa venuje výhradne nákupu. Najskôr to bolo v spoločnosti Skanska, následne v rokoch 2009 až 2015 riadila nákup vo VÚB, teda jednej z najväčších bánk na Slovensku, kde sa podieľala na vytvorení aplikácie centrálneho registra zmlúv či každoročnej optimalizácií nákladov.

Profesijný profil

Stanislav Bogdanov

Stanislav Bogdanov

S cieľom posúvať stále vyššie obecnú hranicu kvality v oblasti zadávania verejných zákaziek sa do Ostravy pravidelne vracia Stanislav Bogdanov. Na nákupnom festivale bude zastupovať najvyššiu úroveň štátneho riadenia, keďže je riaditeľom odboru elektronizácie verejného obstarávania a koncesií na Ministerstve pre miestny rozvoj. V minulosti sa podieľal na projekte Národného elektronického nástroja a bol i jeho hlavným školiteľom.

Profesijný profil

Martin Garaj

Martin Garaj

Má radšej zdravý sedliacky rozum ako nekontrolovateľnú ruletu, v ktorej sa točí miliardy eur. Kým iným by sa z takejto tiaže podlomili kolená, Martina Garaja zložité projekty, v ktorých kladie dôraz na cenu i kvalitu zároveň, proste baví. Ako riaditeľ úseku generálneho riaditeľa a právnik predstavenstva Dopravného podniku Bratislava prostredníctvom e-aukcií realizoval treba nákup pohonných hmôt v hodnote 56 miliónov eur či modernizáciu vozového parku električiek a trolejbusov. Vedľa toho si rád nájde čas aj na písanie článkov a komentárov na tému duševného vlastníctva či ochrany spotrebiteľa.

Profesijný profil

Martina Gromová

Martina Gromová

Elektronizácia verejného obstarávania a obstarávanie informačnej a komunikačnej technológie je profesijné hobby Martiny Gromové. A to už od roku 2005, kedy začala pracovať na slovenskom štátnom "Úrade pre verejné obstarávanie". Do Ostravy príde ako zástupca odboru metodiky a elektronického verejného obstarávania, pričom v tejto oblasti je vedúci špecializovaného samostatného oddelenia.

Profesijný profil

Tomáš Szabó

Tomáš Szabó

Na slovenskom gastronomickom trhu je lídrom spoločnosť Medusa Group, v ktorej ako finančný riaditeľ pracuje Tomáš Szabó. V Ostrave bude prednášať o tom, ako zlepšovať výkonnosť a ziskovosť takmer 50 prevádzok či ako pristupovať k riadeniu multifunkčného tímu finančnej divízie. K progresu ho vždy viedli jednoduché myšlienky, napríklad o tom, že úspech každej firmy závisí na tímovosti. Kvalitu, úprimnosť a súdržnosť považuje za základ každej spolupráce.

Profesijný profil

Ľubomír Kubička

Ľubomír Kubička

Ospalo pôsobiacu atmosféru v branži obchodného a občianskeho práva po desiatich rokoch vymenil za dramatické prostredie verejného obstarávania. Vyštudovaný právnik Ľubomír Kubička aktuálne pracuje v spoločnosti VO SK, kde sa intenzívne zaoberá zadávaním a realizáciou verejných zákaziek. Ďalšou sférou jeho bohatého profesijného života je poradenská činnosť, ktorej cieľom je pomoc uchádzačom o verejné zákazky. Výzvam sa však stavia čelom i vo svojom voľnom čase, ktorý mu ešte zostáva. Snaží sa totiž bojovať s nezmyslami okolo nás.

Profesijný profil

Pavel Hrnčíř

Pavel Hrnčíř

Odborníkov, ktorí radi pracujú na zložitých prípadoch, vítajú všade s otvorenou náručou. Ostrava nebude výnimkou a Pavla Hrnčířa, ktorý sa posledných jedenásť rokov zaoberá nákupom v bankovníctve a leasingovej spoločnosti, s potešením príjme do rad konferenčných rečníkov. Téma? V aktuálnom pôsobisku v Equa bank má na starosti všetky dodávateľské vzťahy a rád rieši komplikované prípady so strategickým prínosom pre zadávateľa, často je to v oblasti ICT a služieb. Okrem toho venuje mnoho času rozvoju ľudí bez skúsenosti s nákupom.

Profesijný profil

Anna Matuszewska

Anna Matuszewska

Letisko Vladislava Reymonta v poľskej Lodži je miestom, kde sa rozhodne neboja skúšať, čoho všetkého je možné dosiahnuť vďaka elektronizácií nákupov. Ako vedúca oddelenia projektov a zákaziek sa eAukciám venuje Anna Matuszewska. Od roku 2012 je členkou tímu, ktorý sa zaoberá verejným obstarávaním a zmluvami a ktorý letiskovej spoločnosti pomohol k výrazným úsporám. Uvidíme, či sa v Ostrave prejaví tiež niečo z jej fascinácie kultúrou Polynézie. Sníva totiž o tom, že si na Havaji zatancuje „hula hula“ na pláži. Okrem toho je jej súkromnou vášňou výroba háčkovaných bábik, ktorými obdarováva svojich najbližších.

Profesijný profil

Martin Růžička

Martin Růžička

Výrobné systémy a rýdzo české výrobné firmy, to je svet, v ktorom sa dlhodobo pohybuje Martin Růžička. Po štúdiách na Technickej univerzite v Liberci nastúpil do spoločnosti TOS VARNSDORF, kde sa venoval rozvoji systému riadenia organizácie. Potom prešiel do čela výrobného závodu firmy HECKL, od roku 2010 pôsobí v spoločnosti PRECIOSA LIGHTING, kde viedol projektový tím, predvýrobu a tvorbu novej stratégie firmy. Hovorí o sebe, že rád pracuje s ľuďmi a pre ľudí. Preto tiež s obľubou prenáša svoje rozmanité know-how do nákupných procesov a efektívneho prepájania nákupu s internými klientmi.

Profesijný profil

Magdaléna Slámová

Magdaléna Slámová

Desať rokov zbierala skúsenosti v medzinárodných firmách, neziskových organizáciách, i na strane agentúry, a to v odbore ľudských zdrojov. V posledných štyroch rokoch však Magdaléna Slámová pracuje ako „Senior Procurement Officer“ v spoločnosti Unilever. Kompletný nákup pre obchodné zastúpenie v Čechách a na Slovensku je jej každodenným chlebom a navyše sa v súčasnej dobe sústredí na zavedenie udržateľného plánu rozvoja pre všetkých dodávateľov vrátane globálnych poskytovateľov služieb.

Profesijný profil

Branislav Šarmír

Branislav Šarmír

S novinkami z bratského Slovenska, s ktorým si jazykovo i filozoficky veľmi dobre rozumieme, príde do Ostravy Branislav Šarmír. V priebehu svojej profesijnej kariéry pôsobil od roku 1996 vo veľkých spoločnostiach ako EuroTel, UPC, VÚB a IBM Slovensko. Riadiace pozície v oblasti marketingu, obchodu a služieb zákazníkom však v posledných šiestich rokoch vymenil za verejné obstarávanie a nákup, ktoré sú jeho súčasným „džobom“ v spoločnosti VO SK.

Profesijný profil

Šárka Kalinová

Šárka Kalinová

Vyhodnocovanie výberových konaní prostredníctvom multikritérií patrí medzi obľúbené pracovné nástroje Šárky Kalinovej, ktorá momentálne pôsobí vo funkcií vedúcej strategického nákupu plzenskej spoločnosti Škoda Machine Tool. V rámci nákupu sa zameriava na veľké investičné celky a strategické výberové konania na služby. S aukčným portálom má bohaté skúsenosti, pretože jej tímu sa podarilo zaviesť systém naprieč nákupom, kde bol využívaný i pre veľmi špecifické kategórie.

Profesijný profil

Zuzana Krajčovičová

Zuzana Krajčovičová

Nejaké námietky? Ak niekto potreboval v minulých rokoch poradiť, ako sa vysporiadať s nástrahami verejných zákaziek na Slovensku, mohol sa s dôverou obrátiť na Zuzanu Krajčovičovou. Od roku 2005 pôsobí na "Úradu pre verejné obstarávanie", kde sa zaoberala najmä legislatívnou činností, námietkami v procese verejného obstarávania či ukladaním pokút za správne delikty. V rokoch 2006 až 2010 bola riaditeľkou odboru rozhodovaní o námietkách, teraz je riaditeľkou kancelárie rady úradu.

Profesijný profil

Martin Očkáš

Martin Očkáš

Určovať stratégie a viesť nákupné tímy je to hlavné, čím sa dlhodobo zaoberá Martin Očkáš, ktorý v súčasnosti pracuje na pozícií vedúceho nákupu v slovenskej spoločnosti Svet zdravia. Špecializuje sa na nákup lekárskych prístrojov, materiálov a liekov, a to v rámci regiónu východnej Európy. V minulosti sa však venoval i inému odvetviu, kedy desať rokov zbieral skúsenosti ako strategický nákupca v spoločnosti Tatra banka.

Profesijný profil

Tamara Polláková

Tamara Polláková

Pekne krok za krokom sa v nákupnej brandži presadzovala naša ďalšia rečníčka Tamara Polláková, ktorá od roku 2009 pôsobí v slovenskej Všeobecnej úverovej banke, kde na odbore nákupu vedie sekciu verejného obstarávania v oblasti informačných a komunikačných technológií. V predchádzajúcich rokoch mala na oddelení nákupu možnosť kariérne rásť od pozície odberateľa v oblasti informačných systémov až po senior nákupcu a manažéra oddelenia.

Profesijný profil

Peter Antal

Peter Antal

Smelý vizionár alebo, ak chcete, progresívne uvažujúci primátor, Peter Antal, privezie do Ostravy zo slovenského mesta Žiar nad Hronom množstvo aktuálnych noviniek. Je totiž zároveň poslancom a predkladateľom novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá nadobudne účinnosť v novembri tohto roka. Účastníkov nákupného festivalu však oboznámi i s tým, aké to je, ísť príkladom v oblasti elektronického zadávania verejných zákaziek či ako sa plánujú eAukcie na autobusovú dopravu.

Profesijný profil

Daniel Morys

Daniel Morys

Tvrdí, že Dopravný podnik Ostrava bude v roku 2021 najmodernejším dopravným podnikom v Česku. Kto? No predsa náš ďalší rečník, Daniel Morys, ktorý tradičnú ostravskú mestskú spoločnosť vedie od minulého roka. Túži mať najnovší vozový park a najmodernejšie nástroje a technológie pre maximálny komfort a bezpečnosť cestujúcich. Ako dôkaz môžete brať úspešne ukončenú súťaž na nákup 40 nových električiek, ktorá prebiehala formou elektronickej aukcie.

Profesijný profil

Petr Tomala

Petr Tomala

Realizáciu modernizačných projektov v Dopravnom podniku Ostrava má na starosti Petr Tomala. Odborník s bezmála tridsaťročnou praxou, ktorý sa ako vedúci odboru zaoberá údržbou i obnovou vozového parku električiek. Práve preto viedol projektový tím pre nákup 40 nových električiek v hodnote cez miliardu korún. Spolupracoval pritom nielen so svojimi kolegami, ale tiež s externými poradcami, právnikmi a odborníkmi z firmy, ktorá sprostredkovala elektronickú aukciu.

Profesijný profil

Jan Novotný

Jan Novotný

Nudná úradnícka práca? Kdeže, Jan Novotný považuje svoju činnosť na pozícií vedúceho oddelenia metodiky verejného obstarávania na Ministerstve školstva, kde pôsobí od roku 2013, za veľmi rozmanitú a objavnú. Aby nie, keď sa podieľa na pripomienkach k legislatíve, zodpovedá za tvorbu interných predpisov, právnych stanovísk či dohľad nad zadávacími procesmi u významných zákaziek. Na nákupný festival eBF však príde tiež s poznatkami z jednaní koordinačnej skupiny pre centrálny nákup štátu a pracovnej skupiny pre transparentné verejné obstarávanie.

Profesijný profil

Marcela Turčanová

Marcela Turčanová

Každý, kto chce naučiť ľudí, ako hospodárne nakupovať za štátne peniaze, musí byť odvážny a trpezlivý. A to je rozhodne i Marcela Turčanová, viceprezidentka slovenskej asociácie APUeN a tiež manažérka vzdelávacej APUeN Akadémie. S plným nasadením a osvetovými ambíciami sa venuje elektronizácií verejného obstarávania a vzdelávania nielen v oblasti práce so slovenským Elektronickým kontraktačným systémom. Najlepšie praktické počiny nominuje do súťaže FSA, ktorú každoročne organizuje.

Profesijný profil

Bronislav Neubauer

Bronislav Neubauer

Profesijné znalosti v medzinárodných spoločnostiach ako Valeo, Home Credit International, BSC Praha alebo GE Money Bank sú jasným znakom odbornosti, ktorá predurčuje k odovzdávaniu skúseností. Poriadne veľký balík ich so sebou do Ostravy privezie Bronislav Neubauer, ktorý je špecialistom „Procurement/Sourcing procesov“ so zameraním na oblasť financií a IT. V rokoch 2011 až 2016 viedol centrálny nákup Raiffeisenbank a riadil jej nákupy tiež v rámci celej strednej Európy. Teraz je v rovnakej spoločnosti riaditeľom divízie podporných služieb.

Profesijný profil

Karel Otýs

Karel Otýs

Skúsený manažér nákupu, lektor a konzultant. Tým všetkým je Karel Otýs, ktorý v roku 2011 odišiel z vysokej manažérskej pozície v nákupe a založil vlastnú poradenskú a lektorskú prax. S nadšením učí, zbližuje, radí, zdieľa, diskutuje, motivuje, trénuje i koučuje nákupcov, manažérov nákupu, ale tiež ich interných klientov a občas i dodávateľov. Dokáže hľadať nevšedné riešenia s dôrazom na efektívnosť a jednoduchosť. I zložitý problém dokáže rozložiť na jednoduché, zrozumiteľné molekuly.

Profesijný profil

Jiří Róžański

Jiří Róžański

V minulých rokoch výrazne pomohol k tomu, že bývalá skupina RWE, dnes Innogy, úplne bežne realizuje všetky výberové konania elektronickou formou. Podobný prínos teraz od Jiřího Róžańského očakáva i spoločnosť Xella CEE, kde zastáva pozíciu vedúceho nákupu. Ako veľký priaznivec elektronických nástrojov dokáže zaujať zrozumiteľnosťou, názornosťou a prístupnosťou prezentovaných tém pre širokú škálu publika.

Profesijný profil

Jiří Šmela

Jiří Šmela

Fundovaný manažér, ktorý je zodpovedný za Siemens SCM centrum zdieľaných služieb v Prahe a Ostrave, kde pracuje okolo 300 ľudí zameraných na nákup a logistiku pre Nemecko, Českú republiku a celú strednú a východnú Európu. To je Jiří Šmela, ktorý pre svetovo preslávený koncern pracoval tiež v USA, Číne, Indii, Dánsku či Švajčiarsku. Vďaka tomu môže svojim kolegom i účastníkom nákupného festivalu odovzdať cenné poznatky od operatívneho a strategického nákupu, cez e-trhovisko a e-sourcingové implementácie, až po konzultačnú činnosť pre externých zákazníkov Siemens.

Profesijný profil

Žaneta Vebrová

Žaneta Vebrová

Nákupný svet považuje za tak krásne rozmanitý, že každý deň netuší, čím novým ju môže prekvapiť. Žanetu Vebrovú môžeme nepochybne označiť za ďalšiu z nadšených propagátoriek elektronizácie nákupu. Od roku 1997 pracuje v spoločnosti Korado, kde spočiatku zastávala pozíciu hlavnej účtovníčky. Od roku 2012 sa stará o výberové konania v nákupnom tíme so zameraním na služby a investície. Využívanie elektronických nástrojov k vyjednávaniu či porovnávaniu dát je pre ňu prirodzenou voľbou.

Profesijný profil

Petra Vrbová

Petra Vrbová

Vo svete nákupu a nadnárodných koncernov sa dokonale vyzná Petra Vrbová, ktorá v prostredí globálnych hráčov pracuje od roku 2004. Najskôr pôsobila v spoločnosti Nestlé Česko ako nákupca služieb a nepriamych materiálov a ako špecialista SAP nákupných modulov. Následne zastávala pozíciu manažéra nákupu služieb a nepriamych materiálov. V súčasnosti zúročuje svoje schopnosti a zručnosti ako teamleader, a to v „Non-Core Commodity tíme“ v spoločnosti Innogy.

Profesijný profil

Martin Wiederman

Martin Wiederman

Ako skúsený matador, ktorý sa v oblasti nákupu a riadenia pohyboval v spoločnostiach Magneton Kroměříž, ŽDB Viadrus, Vítkovice a Legios, tvrdí, že nákupná realita býva niekedy absurdná. Podľa Martina Wiedermana sa tak napríklad môžete pokojne súdiť i s tým, s kým celé roky robíte väčšinu svojich obchodov. Procesné riadenie, operačný manažment a nákup ako proces sú jeho životnými koníčkami, takže nie je divu, že sa o znalosti rád podelí formou publikačnej i lektorskej činnosti.

Profesijný profil

Vojtěch Klézl

Vojtěch Klézl

Kto iný by mal prelamovať ľady medzi akademickou obcou a praxou než mladí a progresívni odborníci? Jedným z nich je i Vojtěch Klézl, ktorý na problematiku nákupu a eAukcií nazerá nielen optikou odborného asistenta z ostravské Katedry marketingu a obchodu. Viac o tom, ako sa darí plniť ťažkú úlohu zbližovania dvoch tak trochu nepochopených svetov, napovie jeho prednáška na našom nákupnom festivale. Čerpať bude nepochybne zo svojich odborných článkov a publikácií.

Profesijný profil

Lenka Kundratová

Lenka Kundratová

Za veľmi úspešnú a skúsenú konzultantku môžeme nepochybne označiť Lenku Kundratovú, ktorej sa od roku 2001, kedy začala pracovať v spoločnosti NAR marketing, podarilo presadiť eAukcie ako nákupný nástroj do viac ako 80 firiem a inštitúcií. V súčasnosti vedie tím obchodných konzultantov PROEBIZ, pričom môže ťažiť zo širokého záberu znalostí, ktoré získala vďaka predchádzajúcim zamestnaniam ako marketingová riaditeľka a vedúca nákupného oddelenia.

Profesijný profil

Tomáš Trenkler

Tomáš Trenkler

Prostredie strojární, kde pracoval deväť rokov a kde tiež začal využívať eAukcie pri výberových konaniach, vymenil v roku 2006 za úlohu jedného z hlavných veľvyslancov projektu PROEBIZ. Jeho renomé šíri Tomáš Trenkler dlhodobo na Slovensku a od začiatku roku 2015 hlavne v Chorvátsku.

Profesijný profil

Jana Vítová

Jana Vítová

Symbolický návrat ku koreňom je jedným z motívov profesijnej cesty Jany Vítovej, ktorá bola v roku 1990 vôbec prvým zamestnancom firmy NAR marketing. Napriek tomu, že po dvoch rokoch odišla a začala podnikať, v roku 2007 prijala ponuku vrátiť sa späť a od tej doby úspešne rozširuje rady užívateľov softwaru PROEBIZ. Je vedúcou konzultačného tímu alebo country manažérkou pre Moravu, časť východných Čiech a Vysočinu.

Profesijný profil

Marian Gałuszka

Marian Gałuszka

Na konferencií vystúpi ako vedúci Centra užívateľskej podpory eAukčného systému PROEBIZ, známeho ako „Houston“. Marian Gałuszka vedie tím asistenčnej podpory, školí doma i v zahraničí a podieľa sa na vývoji a testovaní systému. V materskej firme NAR marketing pracuje od roku 2009. Predtým sa venoval logistike v spoločnosti Pro North Czech. Vyštudoval medzinárodný obchod na Univerzite v Krakowe vrátane študijných jazykových pobytov v USA a Kanade.

Profesijný profil

Peter Mikuláš

Peter Mikuláš

Baví ho zavádzať eAukčný software PROEBIZ do vnútropodnikových procesov jednotlivých firiem a inštitúcií. Špecializuje sa hlavne na zefektívnenie procesov vo verejnom obstarávaní postavením jasnej štruktúry súťaží. Peter Mikuláš nastúpil do spoločnosti NAR marketing v roku 2010 ako čerstvý absolvent. V súčasnej dobe pracuje na pozícií country manažéra.

Profesijný profil

Jiří Cudlín

Jiří Cudlín

Potrebujete poradiť, ako na to, aby eAukcie naozaj fungovali? Obráťte sa na Jiřího Cudlína, vedúceho projektového tímu PROEBIZ, ktorí rieši optimalizáciu eAukčného systému, elektronizáciu verejného obstarávania s celoeurópskou pôsobnosťou, zjednodušenie schvaľovacích procesov vo firmách a inštitúciách a vzájomnú súčinnosť jednotlivých softvérov. Okrem odborných rysov sú pre neho typické sklony pre suchý humor, americkú schopnosť pochváliť sa a segedínsky guláš na taliansky spôsob.

Profesijný profil

Jiří Špalek

Jiří Špalek

Pevným základom každej elektronizácie sú vždy precízne fungujúce informačné technológie. Jiří Špalek sa im venuje ako manažér technologického zázemia projektu PROEBIZ. V súčasnosti pôsobí na pozícií business country manažéra pre slovenský trh. Riadi zavádzanie softwarových produktov do firiem a administráciu jednotlivých výberových konaní. Na jeho vizitke nesmie chýbať ani pozícia trénera a konzultanta v oblasti elektronizácie nákupných systémov s pätnásťročnou praxou v odbore.

Profesijný profil

Ivana Ondruchová

Ivana Ondruchová

Špecialistka, ktorá pozerá na problematiku eAukcií vo firemnom a verejnom nákupe optikou odborného administrátora a lektora. Významnú časť skúseností získala Ivana Ondruchová v spoločnosti NAR marketing, kde formou asistenčnej podpory pomáha klientom projektu PROEBIZ s najzložitejšími eAukčnými prípadmi.

Profesijný profil

Andrzej Kulbiński

Andrzej Kulbiński

Najslávnejší tréner alebo, ak chcete školiteľ systému PROEBIZ. To je v skratke Andrzej Kulbiński, ktorý sa stal súčasťou firmy NAR Marketing v roku 2007. Začínal ako zamestnanec „hotline“ systému, ktorý za tri a pol roka dosiahol na pozíciu špecialistu na eAukcie. Čo to znamená? Vďaka svojim znalostiam je v rámci asistenčnej podpory schopný vyriešiť tie najzložitejšie problémy, s ktorými sa firmy a inštitúcie využívajúce elektronické aukcie stretávajú.

Profesijný profil

Back to Top